Mạng lưới phân phối

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ SƠN
Địa chỉ: P807,N01, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Showroom: 230A Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội
Điện thoại:(+84) 4 6 281 1935 Fax: (+84) 4 6 281 1935

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HÀ SƠN
Địa chỉ: P807,N01, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Showroom: Số 190 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội
Điện thoại:(+84) 4 6 281 1935 Fax: (+84) 4 6 281 1935
1